ZDRAVÉ ZATEPLENIE

PRE VÁŠ DOM

Dotácie na zateplenie rodinného domu

Podmienky získania

Štát bude v roku 2018 podporovať dotáciami zatepľovanie rodinných domov. Kto všetko môže získať dotáciu? Aké sú podmienky? Do kedy predkladať žiadosti a do akej výšky môžete dotáciu získať? Poradíme vám v tomto článku.

Dotacia na zateplenie rodinných domov

Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí už od apríla 2018

Záujemcovia o dotácie na komplexné zatepľovanie rodinného domu môžu podľa novej výzvy na predkladanie žiadostí z 1. marca 2018 (výzva č. 4/2018) predkladať svoje žiadosti od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

Podmienky získania dotácie

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

Na aké stavby možno získať dotáciu?

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

zelená fajka bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením
zelená fajka má celkovú podlahovú plochu najviac 150 (jednopodlažná budova), resp. 300 m2 (viacpodlažná budovy)
zelená fajka sa nachádza na území SR, je výlučne využívaný na bývanie
zelená fajka a ktorému nebola poskytnutá štátna podpora (ŠFRB alebo iná)

O príspevok je možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014.
 

Zateplením sa rozumie komplexné zateplenie rodinného domu tak, aby bola dosiahnutá zvýšená celková energetická hospodárnosť domu:

zelená fajka zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
zelená fajka výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu

Ako môžete o dotáciu (príspevok) požiadať?

jednotka

Najskôr po zverejnení výzvy ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
dvojka

Podanie žiadosti po zateplení alebo pred zateplením - rezervácia prostriedkov - 12 mesiacov na realizáciu a predloženie dokladov

V akej výške je dotácia (príspevok) poskytovaná?

Štátny príspevok neprevýši 40% oprávnených a uhradených obstarávacích nákladov. Max. výška dotácie je 8800 EUR.

Najviac 5 000€

V závislosti od dosiahnutých tepelno-izolačných vlastností domu.
Najviac 1 000€

Podľa potreby tepla na vykurovanie (podľa toho, koľko tepla sa ušetrí).
Najviac 500€

Na projektovú dokumentáciu, vrátane energetického hodnotenia a energetický certifikát.
Oprávnené náklady: zhotovenie zateplenia, vyregulovanie vykurovacieho systému, súvisiace stavebné úpravy (obnova vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí, ako sú lodžia a balkón). Náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ďalšie informácie o dotácii

Všetky detailné informácie týkajúce sa štátneho príspevku na zateplenie RD na www.zatepluj.sk

Ako vám so získaním dotácie pomôže Knauf Insulation?

Spoločnosť Knauf Insulation v závere roka 2015 zorganizovala semináre pre odbornú verejnosť - projektantov, architektov, aby ich poskytla detailné informácie o o požiadavkách na projektovú dokumentáciu zateplenia.

Zoznam odborníkov, ktorí súhlasili so zverejnením kontaktov a sú pripravení zabezpečiť požiadavky projektu na úspešné získanie príspevku žiadateľa.

Pozrite si zoznam spolupracujúcich projektantov >>

Odborný Poradca

Ing. Martin Garaj
Aplikačný manažér Knauf Insulation

Cenové ponuky

Kontaktujte
obchodných zástupcov Knauf Insulation
v ktoromkoľvek regióne a
vyžiadajte si cenovú ponuku.