ZDRAVÉ ZATEPLENIE

PRE VÁŠ DOM

Popis zateplenia stropu

Postup realizácie zateplenia „studenej strechy"

1. Aplikácia parozábrannej fólie

Na očistený povrch súčasného stropu rozrolujte parozábrannú fóliu s dostatočným presahom.Na stykoch ju prelepte odporúčanou páskou.Pásku prilepte aj na obvodové steny v miestnosti. Po správnej aplikácií fólia prekrýva celú plochu zatepľovanej konštrukcie.V prípade skladovacích priestorov nad izoláciou alebo miest, kde sa plánuje občasný pohyb po zateplenej konštrukcii, umiestnite na parozábrannú fóliu roznášacie hranoly, ktoré majú výšku prvej vrstvy izolantu (min. 180 mm) a rozstup podľa plánovaného zaťaženia, najviac však 1180 mm.

2. A Inštalácia izolačného materiálu

Na strop umiestnite prvú vrstvu tepelného izolantu minimálne (180 mm).Rozrolujte ju tak, aby bola tesne dotlačená na seba a na okolité konštrukcie, aby ste zabránili vzniku netesnosti a následne vzniku tepelných mostov.V prípade skladovacích priestorov nad izoláciou alebo miest, kde sa plánuje občasný pohyb po zateplenej konštrukcii, kolmo na spodný rošt umiestnite ďalší rošt, ktorého nosné prvky majú takú výšku, aká je hrúbka ďalšej vrstvy izolantu a rozstup podľa plánovaného zaťaženia, najviac však 1180 mm.

2. B Inštalácia izolačného materiálu

Rozrolujte poslednú (ďalšia) vrstvu izolantu, ktorá podobne ako v prvom kroku musí byť dotlačená tesne na seba a musí vytvárať kompaktný celok.V prípade skladovacích priestorov sa izolačný materiál prekryje pochôdznym veľkoplošným materiálom, dostatočne hrubým, aby preniesol predpokladané zaťaženie (OSB doska, preglejka, atď.).

Odborný Poradca

Ing. Martin Garaj
Aplikačný manažér Knauf Insulation

Cenové ponuky

Kontaktujte
obchodných zástupcov Knauf Insulation
v ktoromkoľvek regióne a
vyžiadajte si cenovú ponuku.