ZDRAVÉ ZATEPLENIE

PRE VÁŠ DOM

Dobrá strecha je súhrou materiálov

Kvalitná izolácia šikmej strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie, samotný izolačný materiál však musí byť doplnený ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Každý má pri tepelnej ochrane strechy svoju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – zatepľovací systém.

 

Harmónia materiálov

Pre dlhodobú životnosť a funkčnosť šikmej strechy je nevyhnutná jej dokonalá vzduchotesnosť a použitie materiálov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a tvoria jednoliaty harmonický celok. Práve pre tento účel je určený vzduchotesný izolačný systém HOMESEAL LDS, ktorý obsahuje všetky komponenty na kvalitné zateplenie strechy. Je vzuchotesný a vytvára ideálnu súhru všetkých komponentov. Jeho systémové komponenty predstavujú: difúzne a parozábranové fólie, pásky učené na prelepenie resp. napojenie fólií na ostatné stavebné konštrukcie . Okrem šikmej strechy možno komponenty tohto systém použiť aj pri drevených stavbách a drevených trámových stropoch.

50-ročná testovaná životnosť

Všetky jeho systémové komponenty HOMESEAL LDS sa podrobili skúške odolnosti materiálových spojení v autorizovaných skúšobniach a zároveň sa skúmala úroveň ich kvality. Výsledkom je požadovaná minimálna životnosť 50 rokov, ktorá spĺňa náročné požiadavky európskych noriem.

 

Paru treba zadržať v interiéri

Nevyhnutnou súčasťou izolácie šikmých striech sú parozábranové fólie. Ako už napovedá ich názov, zabraňujú parám z interiéru, ktoré vznikajú varením, sprchovaním, či dýchaním obyvateľov, preniknúť do konštrukcie strechy. Ak je parozábrana správne nainštalovaná, nemôže dôjsť k zrážaniu pár vo vnútri strechy a tepelná izolácia tak môže bezchybne a dlhodobo izolovať.

 


 

 

Správne lepidlo

Dokonalý parotesný systém musí dobre držať pokope a byť súvisle napojený na okolité konštrukcie. Parozábranové fólie musia tesne a trvalo priľnúť k stene, veľmi citlivými miestami sú aj rohy, prechody a opracované hrany jednotlivých stavebných prvkov strechy. Toto všetko by mali zabezpečiť kvalitné pásky a tmel, ktoré by navyše nemali uvoľnovať do interiéru výpary rozpúšťadla ani zápach. Vhodnou voľbou sú pásky a tmel zo systému HOMESEAL LDS.

 


 

 

Strecha sa vetrá sama

Z vonkajšej, exteriérovej strany, musí zateplená strecha prepúšťať nadbytočnú vlhkosť do okolia. Na to slúži aktívna vzduchová medzera a vrstva difúznej fólie, ktorá chráni tepelnú izoláciu pred prenikaním vody dovnútra a zároveň dokáže uvoľňovať vlhkosť smerom von. Ideálne sú špeciálne polypropylénové textílie s extrémne intenzívnou difúziou zo sortimentu Knauf Insulation, poistné hydroizolačné fólie, ktoré sú súčasťou HOMESEAL LDS.

Teplo držte pod pokrievkou

Pre aplikáciu izolácie do šikmých striech, na stropy a do interiéru sú najvhodnejšie produkty z minerálnej vlny, hlavne preto, že sa vďaka svojej vláknitej štruktúre vynikajúco prispôsobujú nerovnostiam v strešnej konštrukcii a pružné minerálne vlákna dokonale vypĺňajú medzikrokvový priestor, čím zabraňujú vzniku tepelných mostov. Ďalšou dôležitou prednosťou minerálnej vlny je jej vysoká priepustnosť vodných pár, ktorá vytvára optimálnu klímu v interiéri. Strecha by mala predovšetkým dokonale chrániť dom pred únikmi tepla, preto musí mať jej izolačná vrstva vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Charakterizuje ich hodnota koeficienta tepelnej vodivosti, u kvalitných produktov sa pohybuje pod 0,4 W/m.K. Ekologické produkty z minerálnych vlákien vyrobené pomocou ECOSE® Technology Unifit 035, Unifit 037, ktoré výrobca Knauf Insulation odporúča do šikmých striech, dosahujú koeficient 0,035 a 0,037.

Odborný Poradca

Ing. Martin Garaj
Aplikačný manažér Knauf Insulation

Cenové ponuky

Kontaktujte
obchodných zástupcov Knauf Insulation
v ktoromkoľvek regióne a
vyžiadajte si cenovú ponuku.