ZDRAVÉ ZATEPLENIE

PRE VÁŠ DOM

Trvalo udržateľný rozvoj

Ekologický dopad

Svet pravdepodobne už dosiahol vrchol v ťažbe a produkcii palív. 40 % celkovej energie sa spotrebuje práve v budovách. To je viac ako v doprave alebo v priemysle. Úspory tak v súčasnosti predstavujú najväčší a najlacnejší zdroj energie.

Každý, kto sa rozhodne zatepliť si svoj dom, okrem úspor vlastných prostriedkov, výrazne šetrí aj životné prostredie.

Trvalo udržateľný rozvoj je aj jedným z hlavných záväzkov Knauf Insulation. Produkty Knauf Insulation sú vyrábané z obnoviteľných zdrojov alebo recyklovaných materiálov s použitím najmodernejších a k životnému prostrediu šetrných technológií.

Naša úloha

Spoločnosť Knauf Insulation zaznamenala v priebehu posledného desaťročia významný rast a stala sa tretím najväčším svetovým výrobcom izolácie. To však so sebou prinieslo aj zvýšený vplyv na životné prostredie a s ním aj našu zodpovednosť za to, ako s týmito dopadmi nakladáme.

Posúvame sa od zodpovedného rastu k rastu zodpovednosti. Dôležitým krokom v tomto procese je vydanie našej prvej korporátnej Správy o udržateľnosti, ktorej resumé práve čítate.

Správa o udržateľnosti definuje ako vnímame výzvy, ktorým bude stavebný priemysel čeliť v nasledujúcich desiatich rokoch. Dozviete sa, ako v súvislosti s týmito výzvami vyvíjame našu ponuku produktov a celé portfólio, i ako sa vyvíja naša spoločnosť ako taká.

Naše nasadenie v oblasti zodpovedného rastu musí mať pred sebou jasné ciele. Preto sme si vytýčili niekoľko záväzkov, ktoré uvádzame v tejto publikácii (viď podrobnosti na strane 9).

Hlavný dôraz kladieme na zlepšenie systémov riadenia, starostlivosti o našich zamestnancov, udržateľnejšiu prevádzku firmy a na hľadanie alternatívnych zložiek výrobkov.

Zaväzujeme sa k porovnávaniu sa s medzinárodnými štandardmi a k zavedeniu mechanizmov, ktoré napomôžu k dosiahnutiu našich cieľov.

Tony Robson
CEO Knauf Insulation

Celú správu o udržateľnosti nájdete v prílohe.

Minerálna vata
Správa o trvalej udržateľnosti

Odborný Poradca

Vladimír Beňo
Aplikačný manažér Knauf Insulation

Cenové ponuky

Kontaktujte
obchodných zástupcov Knauf Insulation
v ktoromkoľvek regióne a
vyžiadajte si cenovú ponuku.