ZDRAVÉ ZATEPLENIE

PRE VÁŠ DOM

Postup realizácie zateplenia šikmej strechy

Možnosti izolácie šikmej strechy

zateplenie šikmej strechy

1. Aplikácia difúznej fólie

Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Na tento účel je potrebné na vonkajšiu stranu krokiev vždy inštalovať kontaktnú poistnú hydroizolačnú fóliu. Táto fólia je natiahnutá cez krokvy a ukotvená na kontralaty.

Odporúčame používať vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať tepelnej izolácie. Fóliu umiestňujeme nad krokvy. V prípade rekonštrukcie bez výmeny strešnej krytiny medzi krokvy, čo najbližšie k hornému okraju krokiev.

Najčastejšie chyby nastávajú pri výbere vhodného druhu fólie a pri jej nesprávnej montáži – fólia býva často pri montáži narušená či nedostatočne preložená, takže nemôže dokonale plniť svoju funkciu.

zateplenie šikmej strechy obrázok č.1

2. Vkladanie izolačného materiálu

Povrch fólie a nosných strešných prvkov nesmie byť vlhký a mokrý. Celková hrúbka izolácie by v našich podmienkach mala byť minimálne 240 mm, hrúbka prvej vrstvy vkladanej medzi krokvy je závislá od výšky (resp. hrúbky) týchto nosných prvkov (presný rozmer treba zmerať pred kúpou izolačného materiálu). Hrúbku ďalšej vrstvy určíme dopočítaním do min. 240 mm. Ak je hrúbka viac ako 240 mm, prináša to ďalšie dodatočné úspory energie.

Izolácia medzi krokvami musí zodpovedať rozmeru svetlej šírky vzdialenosti krokiev s rezervou približne 20 mm. Dôležité je, aby medzi izoláciou a krokvami nevznikali netesnosti, či už nedostatočným vyplnením priestoru alebo prílišným stláčaním izolantu v mieste styku izolácie s nosnými prvkami.

Veľkú pozornosť treba venovať miestam prípadného vzniku tepelných mostov. Izolácia v šikmej streche musí byť napojená na izoláciu zvislých stien, prípadne ju musí prekrývať. Taktiež je dôležité venovať sa miestam prestupu niektorých inštalačných prvkov, napríklad odvetrania kanalizačného potrubia atď.

Miesto, kde sa šikmá strecha napája na štítový múr, by rozhodne nemalo byť oddelené krokvou, ale medzi tieto dva prvky by mal byť vždy vložený pás tepelnej izolácie. Nezabudnite, že pri kladení viacerých vrstiev na seba sa miesta styku musia prekrývať.

zateplenie šikmej strechy obrázok č.2

 

 


zateplenie šikmej strechy obrázok č.2-2zateplenie šikmej strechy obrázok č.2-1

 

zateplenie šikmej strechy obrázok č.2-3

3. Aplikácia izolácie do roštu

Podkrokvový systém je vo väčšine prípadov vyhotovený z dreveného alebo kovového roštu. Ak máte drevený rošt, dbajte na únosnosť systému a na požiarnu odolnosť jednotlivých hranolov. Rovnako ako pri hlavnej vrstve aj pri doplnkovej vrstve tepelného izolantu treba precízne vyplniť priestor v rošte. Izolácia musí by optimálne vyplnená tak, aby dokonale priliehala na jednotlivé prvky roštu. Izolácia sa však nesmie v jednotlivých stykoch príliš stláčať.

zateplenie šikmej strechy obrázok č.3
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-1
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-2
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-3
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-4
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-5
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-6

4. Aplikácia parotesnej zábrany

Izoláciu na strane interiéru prekryte parotesnou zábranou. V spojoch treba zábranu nepriedušne zlepiť. Vhodná je obojstranne lepiaca páska.

Práve nesprávne zabudovanie parozábrany do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. K ďalším chybám, ktorých by ste sa mali vyvarovať, patrí nahrádzanie odporúčaných parozábran lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi určenými na balenie. Treba si uvedomiť, že pri týchto materiáloch nie je garantovaná žiadna funkčnosť.

zateplenie šikmej strechy obrázok č.4
zateplenie šikmej strechy obrázok č.4-1
zateplenie šikmej strechy obrázok č.4-2
zateplenie šikmej strechy obrázok č.4-3
zateplenie šikmej strechy obrázok č.4-4
zateplenie šikmej strechy obrázok č.4-5
zateplenie šikmej strechy obrázok č.4-6

5. Dokončenie interiéru podkrovia

Podkrokvový roštový systém zakryte materiálom vhodným na použitie v interiéri, ako sú napríklad sadrokartónové či drevovláknité dosky.

zateplenie šikmej strechy obrázok č.5
zateplenie šikmej strechy obrázok č.5-1
zateplenie šikmej strechy obrázok č.5-2
Prezrite si video návod popisujúci realizáciu zateplenia šikmej strechy.

 

 

E-BOOK O ZATEPLENÍ ŠIKMEJ STRECHY

Stiahnite si e-book, aby ste sa dozvedeli viac informácií o tom, ako správne zatepliť šikmú strechu.
 
                        Ebook

 

Odborný Poradca

Ing. Martin Garaj
Aplikačný manažér Knauf Insulation

Cenové ponuky

Kontaktujte
obchodných zástupcov Knauf Insulation
v ktoromkoľvek regióne a
vyžiadajte si cenovú ponuku.