ECOSE Balík

ECOSE Balík

ECOSE BALÍK
– TOP ZATEPLENIE PRE ŠIKMÚ STRECHU

Vyplňte formulár nižšie, vyberte si konkrétny produkt minerálnej izolácie a hrúbku medzi a pod krokvy. Získajte nezáväznú cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek.

Obchodný zástupca Knauf Insulation Vám v spolupráci s obchodným partnerom vo vašom regióne pripravia cenovú ponuku na základe Vašich požiadaviek.

S cenovou ponukou Vás osloví obchodný partner do 5 pracovných dní.

1. Vaše osobné údaje

Okresné mesto: Obec:
Meno: Priezvisko:
E-mail: Telefón: +421

2. Informácie o rodinnom dome

Produkt:
Plocha zateplenia (m2) - medzi krokvami:
Plocha zateplenia (m2) - pod krokvami:
Ak máte nejasnosti/otázky s vyplnením požadovaných údajov, môžete nás kontaktovať.
Hrúbka izolácie medzi krokvami = výška krokiev (mm):
Hrúbka izolácie pod krokvami = výška pomocného roštu (mm):
Celková hrúbka izolácie (mm):
 
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych vlákien na báze technológie ECOSE, určený na použitie v interiéri, prednostne na aplikáciu
do konštrukcií šikmých striech nízkoenergetických/pasívnych stavieb.
Tento výrobok má vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti - lambda (W/m.K) a nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie.
U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Výrobok je balený v roliach.

3. DOPLNKY ZATEPLENIA ZO SYSTÉMU HOMESEAL LDS

Pre 100% funkčnosť je potrebné do konštrukcií šikmej strechy a stropov použiť parozábranné fólie a príslušné pásky alebo tmely. Knauf Insulation ponúka preverený vzduchotesný izolačný systém LDS, ktorý ideálne dopľňa zdravú izoláciu.

Súčasťou ECOSE balíka je:

PAROBRZDA – HOMESEAL LDS Flex Plus

Parobrzda s premenlivým difúznym odporom HOMESEAL LDS Flex Plus je špeciálne vyvinutá fólia na báze polyamidu a polyester s premenlivou hodnotou ekvivalentnej difúznej hrúbky Sd. Vďaka premenlivému difúznemu odporu fólia napomáha regulovať vlhkostný režim v konštrukcii.V letnom období, keď dochádza k prehrievania strechy k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a tým aj k uvoľňovaniu vlhkosti z dreva, difúzny odpor parobrzdy klesá a správa sa ako difúzna fólia a umožňuje prechod uvoľnenej vlhkosti zo strešnej konštrukcie.

LEPIACA PÁSKA K FÓLII – Homeseal LDS Solifit-1

Funkčnosť parozábranných fólií je daná ich tesnosťou, preto je nutné každý spoj fólie vzduchotesne uzavrieť. Na tento účel sme do balíka ECOSE vybrali lepiacu pásku pre vzduchotesné spoje s vysokou pevnosťou v ťahu LDS Solifit-1.

TESNIACI TMEL - HOMESEAL LDS Solimur

Tesniaci tmel na zhotovenie stálych vzduchotesných spojov parozábranovej fólie a steny resp. podlahy. Trvalo lepivý a elastický. Extrémne odolný voči starnutiu, bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel. Doporučené použitie: vzduchotesné spoje fólií a napojenie ku bežným stavebným podkladom vrátane betónov, kameniva, omietok, stavebných lepidiel, materiálov na báze dreva, sádry atď.
Od roku 2013 platí pre navrhovanie hrúbok šikmých striech a stropov novelizovaná verzia normy v ktorej sa uvádza minimálna hodnota tepelného odporu obvodovej konštrukcie - šikmej strechy/stropu R = 5 m.K/W
Od 1.1.2016 bude pre navrhovanie hrúbok izolácií šikmých striech a stropov platiť novelizovaná verzia normy v ktorej sa uvádza minimálna hodnota tepleného odporu obvodovej konštrukcie - šikmej strechy/stropu R=10 (m.K/W)
Pri vybranom druhu izolačného materiálu je pre dosiahnutie tepelného odporu požadovaného po 1.1.2016 nutné použiť nasledujúcu hrúbku celého súvrstvia izolácie (mm):
Pri vybranom druhu izolačného materiálu je pre dosihnutie tepelného odporu požadovaného normou od 1.1.2013 do 1.1.2016 nutné dosiahnuť nasledujúcu hrúbku celého súvrstvia izolácie:
Hrúbka izolácie medzi krokvami vo väčšine prípadov zodpovedá výške (hrúbke) krokiev. Izolácia úplne vypĺňa priestor medzi krokvami
Pri izolácii stropov z vrchnej strany sa odporúča umiestňovať izoláciu v dvoch vrstvách aby sa predišlo tvorbe tepelných mostov v miestach stykov jednotlivých izolácií.
Hrúbka izolácie vo vnútornej priečke sa volí podľa rozmeru profilu použitého v sádrokartónovej konštrukcii. Hrúbka izolácie a celková skladba deliacej priečky ovplyvňuje jej akustické, teplotechnické a protipožiarne parametre.
Pri izolácii stropov z vrchnej strany sa odporúča umiestňovať izoláciu v dvoch vrstvách, aby sa predišlo tvorbe tepelných mostov v miestach stykov jednotlivých izolácií.
Pri zateplení šikmých striech nie je postačujúca len jedna vrstva izolácie, z tohto dôvodu je nutné izoláciu medzi krokvami doplniť druhou vrstvou tepelnej izolácie a to: pod krokvami alebo nad krokvami. Ak použijeme izoláciu pod krokvami, je potrebné ju umiestniť do doplnkového roštu. Pri izolácii nad krokvami sa táto aplikuje pod strešnú krytinu v nadkrokvovom systéme (je nutné zdvihnúť úroveň strešnej krytiny).


Vyžiadajte si
cenovú kalkuláciu

Zateplite aj Vy s prírodnou minerálnou izoláciou s ECOSE Technology a bývajte zdravo.

Cenová kalkulácia
Vyžiadajte sicenovú kalkuláciu

KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť