Na hrúbke izolácie záleží

Na hrúbke izolácie záleží

Pri zateplení šikmej strechy sa už dnes nemôžeme držať skúseností spred niekoľkých rokov. Pre komfortný obytný priestor pod šikmou strechou sa oplatí držať nových požiadaviek a technológií.

Centimetre závisia od izolačných vlastností

Jednou z chýb, ktoré v súčasnosti znehodnocujú šikmé strechy, je ich príliš tenká alebo nesúvislá tepelná izolácia. V minulosti jej hrúbka väčšinou neprekračovala výšku krokiev. Tá dosahuje v rodinných domoch obyčajne 14 až 18 cm a takáto vrstva izolácie už dnes nezodpovedá normám. Pre tepelný komfort sú dnes potrebné aspoň 2 vrstvy tepelnej izolácie. Už podľa požiadaviek platných do konca roku 2015 by mala byť hrúbka izolácie približne 26 cm, táto hrúbka sa môže meniť v závislosti od parametra lambda ƛ, čiže koeficientu prestupu tepla. Od 1.1.2016 si bude nová norma na tepelnú izoláciu šikmej strechy vyžadovať približne 30 cm ( v závislosti od lambdy ƛ). Aby sa neubralo príliš veľa centimetrov zo svetlej výšky podkrovia, treba uvažovať buď nad rozložením celkovej hrúbky izolácie aj na vonkajšiu stranu strechy alebo nad nižšou hodnotou lambdy ƛ, ktorá zabezpečí lepšiu izoláciu pri menšej hrúbke.

Tepelnú izoláciu je potrebné uložiť „natesno“

Pre správnu funkciu tepelnej izolácie šikmej strechy je dôležitá nielen kvalita a hrúbka izolačného materiálu, ale aj jeho uloženie. Pre šikmé strechy sú ideálne pružné materiály s vláknitou štruktúrou, teda produkty z minerálnej vlny, ktoré sa vynikajúco prispôsobujú nerovnostiam v konštrukcii a efektívne vypĺňajú medzikrokvový priestor. Pri rezaní izolácie je kvôli tesnosti vhodné zvoliť rozmer s miernym presahom, približne 2 cm. Pri upevňovaní do konštrukcie je dôležité, aby nevznikli medzery medzi izoláciou a krokvami. Tieto „škáry“ by vytvorili nebezpečné tepelné mosty. Z toho istého dôvody nemajú byť nad sebou ani spoje izolácie oboch vrstiev, je potrebné ukladať ich striedavo tak, aby všetky spoje v prvej vrstve boli prekryté.
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-5

Pozrite si postupy pre jednotlivé oblasti zateplenia - Postupy zateplenia.Vyžiadajte si
cenovú kalkuláciu

Zateplite aj Vy s prírodnou minerálnou izoláciou s ECOSE Technology a bývajte zdravo.

Cenová kalkulácia
Vyžiadajte sicenovú kalkuláciu

KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť