Najčastejšie chyby zateplovania šikmej strechy

Najčastejšie chyby zateplovania šikmej strechy

Zateplenie šikmej strechy sa všeobecne považuje za projekt, ktorý dokáže realizovať aj zručný domáci majster. Aby však bol výsledok uspokojivý, potrebuje praktické skúsenosti a odbornú radu, na ktoré detaily sa zamerať. Tu sú 3 faktory, ktoré sú pre šikmú strechu životne dôležité a práve pri nich robia majstri najviac chýb.

Do strechy sa nesmie dostať vlhkosť

Zo strany interiéru musí byť strešná konštrukcia a teda aj tepelná izolácia prekrytá parotesnou zábranou. Nesmie byť narušená ani drobnými trhlinkami. Keď je poškodená na viac ako 30 % plochy, prestáva byť účinnou a prepúšťa vlhkosť do strechy. Tým sa jej schopnosť tepelnej izolácie výrazne znižuje a vznikajú v nej defekty. Dôležité je aj to, aby bola parozábranová fólia kvalitná. Jej náhrada lacnou stavebnou fóliou prudko zníži životnosť strechy.

Upevnenie fólie

Parozábrana musí byť dôkladne upevnená na murivo a všetky ostatné konštrukčné prvky, ktorých sa dotýka. Používajú sa na to tesniace pásiky a tmely, nutné je prelepiť aj vzájomné styky fólie. Odporúčame použiť kvalitné lepiace pásky určené špeciálne na túto aplikáciu. Na miestach styku s murivom, kde páska môže strácať lepivosť, je efektívnejšie použiť správny tmel. Miesta, kde sa parozábranová vrstva poškodí, je tiež potrebné zalepiť tesniacou páskou. Na páskach sa šetriť neoplatí. Vyššia cena označuje aj vyššiu kvalitu a lepšiu lepivosť, čo môže byť pri utesnení zateplenia rozhodujúce.
zateplenie šikmej strechy obrázok č.3-5

Zámena fólií s rôznou funkciou

Skladba dobre strechy si vyžaduje viac druhov fólií a nie je jedno, kam sa umiestnia. Keď sa omylom vymenia, skôr či neskôr dôjde v streche k havarijnej situácii.

  • Poistná hydroizolačná fólia, čiže difúzne otvorená membrána, má byť uložená pod strešnou krytinou a jej funkciou je chrániť šikmú strechu pred preniknutím dažďa či rozpusteného snehu a ľadu. Musí však aj prepúšťať vlhkosť zvnútra strešnej konštrukcie. Pri poistnej hydroizolačnej fólii je tiež dôležité, aby bola upevnená „správnou stranou“ do vnútra strechy a smerom von.
  • Parozábranová fólia má byť umiestnená zvnútra, zo strany interiéru, a zachytáva vlhkosť, ktorá z neho uniká, aby nepoškodila strechu.

Zistite viac o vzduchotesnom izolačnom systéme - Vzduchotesný systém Homeseal LDS.Vyžiadajte si
cenovú kalkuláciu

Zateplite aj Vy s prírodnou minerálnou izoláciou s ECOSE Technology a bývajte zdravo.

Cenová kalkulácia
Vyžiadajte sicenovú kalkuláciu

KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť