Oplatí sa pre dotáciu na zateplenie domu absolvovať celý proces žiadosti?

Oplatí sa pre dotáciu na zateplenie domu absolvovať celý proces žiadosti?

Túto otázku si kladú mnohí majitelia rodinných domov. Od žiadosti o štátnu dotáciu ich totiž odstraší administratívny proces. Niektorí zas tvrdia, že si zateplenie urobia svojpomocne rovnako dobre a lacnejšie. Skúsenosti odborníkov zo stavebného sektora však ukazujú opak.

 

Na čom sa šetriť neoplatí

Riešenie tepelných mostov a detailov zateplenia si vyžaduje odbornosť projektanta a kvalitnej stavebnej firmy. Mnoho prípadov z praxe ukazuje, že šetrenie na projektovej príprave a výbere stavbárov so skúsenosťami sa majiteľovi vráti neskôr na poruchách zateplenia. Čiastky za opravy týchto chýb väčšinou presiahnu ušetrené náklady – najmä ak sa vlastník domu pripraví o možnosť reklamovať práce, keďže pri platbe za zateplenie „nepotreboval papier.“ Na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát je pritom v dotácii vyčlenený príspevok vo výške do 800 eur.   

Rátajte s nami

Príspevok vo výške 40 % nákladov na zateplenie domu umožňuje zrealizovať zateplenie podstatne kvalitnejšie, než je bežné pri svojpomocnom zateplení, a to za rovnakých alebo dokonca nižších výdavkov vlastníka rodinného domu. Ako ilustračný príklad uvádzame modelový výpočet platformy Budovy pre budúcnosť - pri rodinnom dome so zatepľovanou plochou fasády 133 m2 budú výdavky vlastníka so štátnym príspevkom 9 078 € a bez dotácie i „bez papierov“ 11 488 €. V tomto prípade ušetrí 2 410 eur. Podrobnejší výpočet uvádzame v tabuľkách nižšie.

* Uvedená je suma, ktorú doplatí majiteľ domu navyše okrem pridelenej dotácie. Spotreba materiálu a práca je vypočítaná podľa aktuálnej vyhlášky.

Príspevok sa môže použiť aj na zateplenie strechy a výmeny časti okien. Podmienkou je, aby aj ostatné časti domu spĺňali tzv. maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.

 

S administratívou pomôže projektant

Podľa projektantov, ktorí pripravovali dokumentáciu v predošlých výzvach, sa žiadatelia najviac obávajú administratívneho zaťaženia pri podávaní žiadostí a celkového výsledku po vyplatení dotácie. Tieto obavy sú často neopodstatnené a spôsobené nedôverou v štátne orgány a nesprávnym pochopením podmienok na získanie príspevku na zateplenie. Princíp získania dotácie je pomerne jednoduchý, ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky a zrealizuje zateplenie podľa pravidiel. Viac ako vypĺňanie formulárov potrápi žiadateľa výber realizátora stavby, teda stavebnej spoločnosti. Väčšina certifikovaných firiem sú väčšie, ktoré sa zameriavajú na zákazky veľkého rozsahu, akými sú napríklad bytové domy alebo verejné budovy. Žiadateľom o štátnu dotáciu na zateplenie preto odporúčame hľadať vhodnú realizačnú firmu v dostatočnom predstihu, prípadne sa o nich informovať na webovej stránke Technického skúšobného ústavu stavebného. Zoznam firiem, ktoré sú držiteľmi licencií, je k dispozícii na stránke uvedeného ústavu v sekcii Databázy - Licencie na tepelnoizolačné práce. Zoznam spolupracujúcich projektantov nájdete na našej stránke.

V súčasnosti je platná aktuálna výzva MDV SR na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov, ktorý môže byť až 8800 eur. Od 1.4.2018 do 21.8.2018 môžu žiadosti podávať všetky fyzické osoby, ktoré vlastnia rodinný dom starší ako 10 rokov s trvalým pobytom na Slovensku. Podrobnosti výzvy si môžete prečítať na webovej stránke projektu www.zatepluj.sk, na ktorom je k dispozícii aj elektronický formulár na podávanie žiadostí.Vyžiadajte si
cenovú kalkuláciu

Zateplite aj Vy s prírodnou minerálnou izoláciou s ECOSE Technology a bývajte zdravo.

Cenová kalkulácia
Vyžiadajte sicenovú kalkuláciu

KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť