ZDRAVÉ ZATEPLENIE

PRE VÁŠ DOM

Výhody drevostavieb alebo prečo bývať v drevostavbe
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti

Skladby obvodových konštrukcií drevostavieb dosahujú tepelný odpor minimálne R = 5,5 m2.K/W (platná norma vyžaduje hodnotu Rr1= 4,4 m2.K/W). Vysoká hodnota tepelného odporu znamená nízku spotrebu tepla na vykurovanie a v lete zase energie na chladenie.


Dobré akustické vlastnosti

Drevostavby vďaka sendvičovej konštrukcii dosahujú lepšie akustické vlastnosti, než akými disponujú masívne stavebné konštrukcie. To pomáha realizátorom vytvárať obytný priestor, v ktorom prevláda ticho a pohoda bez rušivého hluku okolia.


Variabilita

Konštrukcia drevostavieb zabezpečuje vysokú variabilitu, čo umožňuje realizovať akékoľvek dispozičné riešenie vrátane rôznych prestupov, galérií, lodžií či zimných záhrad. Montované prvky dovoľujú jednoduché zmeny v dispozícii stavby aj počas jej plnej prevádzky.


Možnosť stavať v každom ročnom období

V drevostavbách sa používajú materiály dostatočne odolné proti poveternostným vplyvom, akými sú slnko, sneh alebo dážď. Sú schopné regenerácie a stavbu je teda možné realizovať aj v zimných mesiacoch. Keďže montovaná stavba sa zhotovuje tzv. suchým procesom, čiže z materiálov, ktoré nevyžadujú schnutie z dôvodu uvoľňovania zabudovanej vlhkosti, je možné ju okamžite po dokončení obývať.


Ekologická výstavba

Drevo je úplne obnoviteľný a ekologický materiál. Pri prepočte spotreby energie na výstavbu, prevádzku a likvidáciu budovy vzhľadom na produkciu CO2 má drevo v stavebnej konštrukcii zápornú bilanciu emisií, keďže počas rastu strom pohltí viac škodlivín, ako ich po zabudovaní budova vyprodukuje. Ostatné komponenty v konštrukciách sú tiež recyklovateľné a minimálne zaťažujú životné prostredie.


Zdravé bývanie

Vďaka drevu sa zabezpečí v budove príjemná tepelná a vlhkostná klíma. Vysokú vlhkosť v interiéri drevo vynikajúco absorbuje a naopak, v prípade príliš suchého vzduchu ju postupne uvoľňuje do prostredia. Tento jav zabraňuje nahromadeniu vlhkosti, teda aj tvorbe plesní a mikroorganizmov. Samozrejme nemožno zanedbať pravidelné vetranie miestností.


Rýchla výstavba

Priemerná dĺžka výstavby klasického murovaného domu je zhruba 13 až 18 mesiacov. Výstavba montovaného domu trvá od 2 do 12 týždňov podľa zvoleného štádia dokončenia a zbaví investorov problémov so zháňaním stavebných materiálov a plánovaním dodávok.


Nízka hmotnosť stavby, vysoká pevnosť konštrukcie

Každý dom potrebuje mať dobré základy, pevný podklad, na ktorom je postavený, izoláciu proti vlhkosti či izoláciu proti únikom tepla. Drevo má priaznivý pomer nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti. Vzhľadom na nižšiu hmotnosť celej stavby umožňuje navrhnúť ľahšiu, teda aj lacnejšiu základovú dosku.


Väčší vnútorný priestor

Väčší vnútorný priestor oproti klasickému domu zaistí lepšie využitie zastavanej plochy. Vzhľadom na malú hrúbku obvodovej steny ušetrí investor približne 10% cenného priestoru, ktorý by v prípade klasickej stavby vyplnil len stenami. To znamená, že pri dome s celkovou plochou 100 m2 získate jednu izbu s rozmermi 3 x 3,5m navyše.


 

Pozrite si doporučené produkty pre danú oblasť izolácie


Použitie výrobkov s ECOSE® Technology

Chcete sa dozvedieť viac a konkrétnych produktoch založených na ECOSE® Technology? Kliknite na vybraný produkt a zistite viac.

 

Odborný Poradca

Ing. Martin Garaj
Aplikačný manažér Knauf Insulation

Cenové ponuky

Kontaktujte
obchodných zástupcov Knauf Insulation
v ktoromkoľvek regióne a
vyžiadajte si cenovú ponuku.