Zateplenia šikmej strechy

Zateplenia šikmej strechy

Spôsoby realizácie zateplenia

Medzi a nad krokvami - SKLADBA

Medzi a nad krokvami - SKLADBA

 • - strešná krytina
 • - strešné laty
 • - strešné kontralaty kotvené do krokiev
 • - kontaktná vysokodifúzna fólia HOMESEAL LDS 0.04
 • - tepelná izolácia KNAUFINSULATION Unifit 032, 033, 035, 037 / medzi priečne trámy
 • - tepelná izolácia KNAUFINSULATION Unifit 032, 033, 035, 037 / krokvová konštrukcia
 • - parobrzda HOMESEAL LDS 2, LDS FlexPlus
 • - konštrukcia pre podhľad
 • - sadrokartónový podhľad
Medzi a pod krokvami - SKLADBA

Medzi a pod krokvami - SKLADBA

 • - strešná krytina
 • - strešné laty
 • - strešné kontralaty
 • - kontaktná vysokodifúzna fólia HOMESEAL LDS 0.04
 • - tepelná izolácia KNAUFINSULATION Unifit 032, 035, 037, / Krokvová konštrukcia
 • - parobrzda HOMESEAL LDS 2, LDS FlexPlus
 • - tepelná izolácia KNAUFINSULATION Unifit 032, 035- pod krokvy/ konštrukcia pre podhľad
 • - sadrokartónový podhľad
Nad krokvami - SKLADBA

Nad krokvami - SKLADBA

 • - strešná krytina
 • - strešné laty
 • - strešné kontralaty kotvené do krokiev
 • - kontaktná vysokodifúzna fólia HOMESEAL LDS 0.04
 • - tepelná izolácia KNAUFINSULATION Unifit 032, 035, 037 medzi pozdĺžne trámy
 • - tepelná izolácia KNAUFINSULATION Unifit 032, 035, 037 medzi priečne trámy
 • - parozábrana HOMESEAL LDS 100, LDS 40
 • - sadrokartónový podhľad
 • - priznaná konštrukcia krokiev

Pozrite si postup zateplenia šikmej strechy

Materiál potrebný na zateplenie šikmej strechy

Minerálna izolácia s ECOSE TECHNOLOGY

 • Tepelná izolácia rady Unifit, ktorá je určená do šikmých striech.

Komponenty vzduchotesného systému HOMESEAL LDS

 • Parozábrana, odporúčame HOMESEAL LDS 100.
 • Páska HOMESEAL LDS Soliplan na vyhotovenie spojov fólií.
 • Tmel HOMESEAL LDS Solimur na vyhotovenie spoja napojenia fólii a muriva.

Rady a tipy

 1. Zateplenie šikmej strechy odporúčame realizovať minimálne v dvoch vrstvách tepelnej izolácie. 
 2. Použitá hrúbka izolácie by mala zodpovedať požiadavkám normy. Napr. pre Unifit 037 odporúčame použiť  celkovú hrúbku izolácie v dvoch vrstvách minimálne 300 mm.

Na čo si dať pozor?

 1. Fólia nesmie byť narušená či nedostatočne preložená – v takomto prípade by neplnila dokonale svoj účel.
 2. Povrch fólie a nosných strešných prvkov nesmie byť vlhký a mokrý.
 3. Medzi izoláciou a krokvami nemôžu vzniknúť netesnosti – či už nedostatočným vyplnením priestoru alebo prílišným stlačením izolantu v mieste styku izolácie s nosnými prvkami.
 4. Veľkú pozornosť treba venovať miestam prípadného vzniku tepelných mostov.
 5. Pri kladení viacerých vrstiev na seba sa miesta styku musia prekrývať.
 6. Parozábranovú fóliu je treba poriadne utesniť a dbať na to aby bola neporušená.
 7. Nenahrádzať odporúčané parozábrany lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi určenými na balenie.

Aplikácia difúznej fólie

Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Na tento účel je potrebné na vonkajšiu stranu krokiev vždy inštalovať kontaktnú poistnú hydroizolačnú fóliu. Táto fólia je umiestnená na hornej hrane tepelnoizolačnej vrstvy,  v prípade medzikrokvového zateplenia medzi krokvou a kontralatou.

Odporúčame používať vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať tepelnej izolácie. Fóliu umiestňujeme nad krokvy. V prípade rekonštrukcie bez výmeny strešnej krytiny medzi krokvy, čo najbližšie k hornému okraju krokiev.

Najčastejšie chyby nastávajú pri výbere vhodného druhu fólie a pri jej nesprávnej montáži – fólia býva často pri montáži narušená či nedostatočne preložená, takže nemôže dokonale plniť svoju funkciu.

Vkladanie izolačného materiálu medzi krokvy

Povrch fólie a nosných strešných prvkov nesmie byť vlhký a mokrý.

Celková hrúbka izolácie v našich podmienkach by mala byť minimálne 300 mm. Hrúbka prvej vrstvy vkladanej medzi krokvy je závislá od výšky (resp. hrúbky) týchto nosných prvkov (presný rozmer treba zmerať pred kúpou izolačného materiálu). Hrúbku ďalšej vrstvy určíme dopočítaním do min. 300 mm. Ak je hrúbka viac ako 300 mm, prináša to ďalšie dodatočné úspory energie. 

Izolácia medzi krokvami musí zodpovedať rozmeru svetlej šírky vzdialenosti krokiev. K tomuto rozmeru prirátame 1-2 cm a následne odrežeme potrebný rozmer. Izoláciu pri vkladaní medzi krokvy jemne stlačíme a vložíme medzi krokvy a vyrovnáme najmä v miestach styku izolácie a krokvy. Vďaka rezerve  bude izolácia medzi krokvami lepšie držať.

Izolácia v šikmej streche musí byť napojená na izoláciu zvislých stien, prípadne ju musí prekrývať. Dôležité je venovať pozornosť miestam prestupu niektorých inštalačných prvkov, napríklad odvetrania kanalizačného potrubia.

Miesto, kde sa šikmá strecha napája na štítový múr, by rozhodne nemalo byť oddelené krokvou, ale medzi tieto dva prvky by mal byť vždy vložený pás tepelnej izolácie.

Montáž oceľového roštu a vkladanie druhej vrstvy izolácie

Nezabudnite, že pri kladení viacerých vrstiev na seba sa miesta styku musia prekrývať.

Nasleduje montáž oceľového roštu, do ktorého sa vkladá druhá vrstva minerálnej izolácie. Ak však máte drevený rošt, dbajte na únosnosť systému a na požiarnu odolnosť jednotlivých hranolov.

Druhá vrstva izolácie sa vkladá do roštu tak, aby čo najviac prekryla krokvy a spoje prvej vrstvy izolácie. Celý priestor vyplníme druhou vrstvou bez vzniku netesností, najmä v okolí klieštin a pomúrnic. Izolácia sa však nesmie v jednotlivých stykoch príliš stláčať.

Aplikácia parozábranovej fólie

Parozábranovú fóliu je treba poriadne utesniť a dbať na to, aby bola neporušená.

Izoláciu na strane interiéru je potrebné prekryť parotesnou zábranou. V spojoch treba zábranu nepriedušne zlepiť. Fóliu odporúčame lepiť na obojstranne lepiacu pásku. Jednotlivé pásy fólie by sa mali prekrývať minimálne 10 cm. Spoje treba vzduchotesne zlepiť pomocou pásky HOMESEAL LDS Soliplan. Napojenie fólie na múr je potrebné zrealizovať pomocou tmelu HOMESEAL LDS Solimur.  V prípade, že počas realizácie došlo k prederaveniu fólie, je potrebné túto dieru zalepiť páskou.

Montáž sadrokartónového obkladu

Podkrokvový roštový systém zakryte materiálom vhodným na použitie v interiéri, ako sú napríklad sadrokartónové či drevovláknité dosky.KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť