Zateplenia stropu

Zateplenia stropu

Konštrukcie medzi obytným priestorom a povalovým priestorom

Konštrukcie medzi obytným priestorom a povalovým priestorom

  • POSTUP REALIZÁCIE ZATEPLENIA STROPU:
  • 1. Aplikácia parozábrannej fólie
  • 2. Inštalácia izolačného materiálu

Postup realizácie zateplenia stropu

1. Aplikácia parozábrannej fólie
Ideálnym riešením je umiestnenie parozábranovej fólie z interierovej strany stropnej konštrukcie do podhľadu, v prípade, že chcete zatepliť strop bez zásahu v interiéry, tak umiestnite parozábranu na stropnú  konštrukciu. Na očistený povrch súčasného stropu rozrolujte parozábrannú fóliu s dostatočným presahom. Na stykoch ju prelepte odporúčanou páskou. Pásku prilepte aj na obvodové steny v miestnosti. Po správnej aplikácií fólia prekrýva celú plochu zatepľovanej konštrukcie. V prípade skladovacích priestorov nad izoláciou alebo miest, kde sa plánuje občasný pohyb po zateplenej konštrukcii, umiestnite na parozábrannú fóliu roznášacie hranoly, ktoré majú výšku prvej vrstvy izolantu (min. 180 mm) a rozstup podľa plánovaného zaťaženia, najviac však 1180 mm.


2. Inštalácia izolačného materiál
Na strop umiestnite prvú vrstvu tepelného izolantu minimálne (180 mm).Rozrolujte ju tak, aby bola tesne dotlačená na seba a na okolité konštrukcie, aby ste zabránili vzniku netesnosti a následne vzniku tepelných mostov. V prípade skladovacích priestorov nad izoláciou alebo miest, kde sa plánuje občasný pohyb po zateplenej konštrukcii, kolmo na spodný rošt umiestnite ďalší rošt, ktorého nosné prvky majú takú výšku, aká je hrúbka ďalšej vrstvy izolantu a rozstup podľa plánovaného zaťaženia, najviac však 1180 mm.

Rozrolujte poslednú (ďalšia) vrstvu izolantu, ktorá podobne ako v prvom kroku musí byť dotlačená tesne na seba a musí vytvárať kompaktný celok.V prípade skladovacích priestorov sa izolačný materiál prekryje pochôdznym veľkoplošným materiálom, dostatočne hrubým, aby preniesol predpokladané zaťaženie (drevené dosky, OSB doska, preglejka, atď.).KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť