Zateplenie strechy pod krokvami či nad nimi? Poradíme vám

Zateplenie strechy pod krokvami či nad nimi? Poradíme vám

Každý majiteľ domu má o využití priestoru pod šikmou strechou individuálne predstavy a pri tepelnej izolácii má na výber z niekoľkých osvedčených postupov. Aké má dnes možnosti?


Šikmé strechy majú na Slovensku dlhodobú tradíciu a donedávna sa ich stavba či rekonštrukcia pokladala za pomerne jednoduchú vec, ktorú zvládne aj šikovný laik. Dnes to už tak celkom neplatí. Zmenili sa naše požiadavky na ich životnosť, pevnosť a hlavne tepelný komfort pod strechou. Každý majiteľ domu má o využití podkrovia individuálne predstavy a pri tepelnej izolácii má na výber z niekoľkých osvedčených postupov. Aké má dnes možnosti?

Tri postupy pre zateplenie strechy

Z praxe poznáme tri spôsoby montáže tepelnej izolácie do strešnej konštrukcie: medzi krokvami, nad krokvami a pod krokvami, dnes sa však často využívajú aj ich kombinácie. Každý zo systémov má svoje výhody i nevýhody, záleží však na majiteľovi domu, či dá prednosť čo najvyššej svetlej výške podkrovia, zatepľovaniu zvonku alebo radšej zo strany interiéru.

Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami

V nedávnej minulosti sa šikmé strechy bežne izolovali len medzi krokvami a dodnes je tento systém najčastejšie využívaný. Tepelná izolácia s hrúbkou strešných krokiev však už dnes nestačí. Krokvy v rodinných domoch majú štandardne okolo 14 až 18 cm a takáto vrstva tepelnej izolácie dnes už nedokáže uspokojiť požiadavky na ochranu pred únikmi tepla, ani prehrievaním. Navyše, drevené trámy majú oveľa vyššiu tepelnú vodivosť ako tepelnoizolačné materiály a keď nie sú tepelne izolované zo strany interiéru, vytvárajú tepelné mosty. Preto sa medzikrokvové zateplenie dnes zvykne kombinovať s podkrokvovým alebo nadkrokvovým. Pre zdravú klímu v podkroví je vhodná ekologická minerálna vlna s technológiou ECOSE vyrobená z prírodných materiálov s použitím spojivovej technológie bez formaldehydu, fenolov a umelých farbív. Potrebnú hrúbku izolácie vašej strechy pre splnenie legislatívnych požiadaviek a náklady na minerálnu izoláciu môžete zistiť na www.ecose.sk.

 

Zateplenie šikmej strechy pod krokvami

Samotná izolácia pod krokvami sa využíva minimálne, kombinácia medzi krokvami a pod nimi sa však dnes stáva štandardným variantom, ktorým sa dá dosiahnuť vyhovujúce zateplenie strechy. Výhodou je eliminovanie tepelných mostov a možnosť realizácie z interiéru, bez demontáže strešnej krytiny, prácu teda neovplyvňuje nepriaznivé počasie. Pre uspokojivý výsledok je potrebná vrstva tepelnej izolácie najmenej 28 cm, čo môže mierne znížiť podstrešný priestor. Ak majiteľ domu nechce stratiť príliš veľa centimetrov zo svetlej výšky podkrovia, mal by pouvažovať nad tepelnou izoláciou s lepším, teda nižším parametrom lambda ƛ, ktorý zabezpečí lepšiu izoláciu pri menšej hrúbke.

 

Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

Ak chcete získať v podkroví čo najviac miesta bez nadstavovania múrov, vhodným riešením je pre vás nadkrokvová tepelná izolácia. Zateplenie strechy z vonkajšej strany krovu zabráni vzniku tepelných mostov a hrúbka izolácie pri ňom nie je obmedzená priestorovými podmienkami. Môžete tiež zachovať priznané trámy krovu, získate tým originálne akcenty v interiéri a tiež približne 10 – 15 cm navyše. Takto „darovaný“ priestor je na mnohých miestach len optickým zväčšením, ale v podkroví ho oceníte zvlášť. Keďže nadkrokvové zateplenie je nutné realizovať zo strany exteriéru, treba sa pri ňom prispôsobiť počasiu. Ušetríte však pri ňom interiér od zbytočného prachu a neporiadku, takže v čase prác je ho možné obývať, prípadne v ňom vykonávať iné stavebné úpravy.KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť